G01 Basic Structure For SEO

บริการปรับโครงสร้าง (Structure) เว็บไซต์ให้ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ Google (Snippet, Meta, Title, Head, Page Speed, Structure Content) โดยทีมงานคุณภาพ SEO Specialist มากประสบการณ์

เหมาะสำหรับ:
• เว็บไซต์ที่เพิ่งสร้างเสร็จสด ๆ ใหม่ ๆ
• เว็บไซต์ที่มี Keyword สินค้าที่ไม่ได้มีการเเข่งขันสูง ซึ่งจะสามารถทำให้ติดหน้าแรก ๆ ได้เลย

SEO สำคัญอย่างไร:
บทความ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในหน้า Search Engine เป็นอันดับแรก ๆ ของ Google ได้ ทำให้มีโอกาสที่ผู้คนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากขึ้นและสม่ำเสมอ ซ้ำยังสามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าโฆษณาได้อีกทางด้วย

G02 SEM 5 Keywords

บริการซื้อโฆษณา SEM หรือ Google Adwords ให้ติดหน้า 1 ในหน้า Search Engine ของ Google โดยทำการเลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและมี Volume Search ที่สูง พร้อมช่วยวิเคราะห์ลำดับ ในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดย Media Planner มืออาชีพมากประสบการณ์

เหมาะสำหรับ:
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของตนเอง
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการช่วงชิงลูกค้าจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่เพิ่งสร้างเว็บไซต์ใหม่ และต้องรอการคะแนนของ SEO

SEM สำคัญอย่างไร:
SEM เป็นการทำการตลาดออนไลน์ด้วยการซื้อโฆษณาที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับแรกบน หน้า Search Engine ของ Google ตาม Keyword ที่ซื้อไว้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากคำว่า AD ที่ปรากฎอยู่หน้าชื่อเว็บไซต์ของคุณ ซึ่ง SEM มีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้เว็บไซต์ ติดในหน้าแรก ๆ และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เหมาะมากสำหรับช่วงเปิดเว็บไซต์ใหม่ ๆ เพราะลูกค้า สามารถเห็นเว็บไซต์ของเราได้ในอันดันต้น ๆ มีโอกาสที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและซื้อสินค้าของเราได้

G03 Blog Content For SEO 1000 Wording

บริการเขียนบทความสำหรับลงบนช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งจะเขียนบทความตามโครงสร้างและหลักเกณฑ์ ของ SEO ใน Core Keyword ที่ลูกค้าได้เลือกมา โดยทีมงาน Content Writer มืออาชีพ ที่เขียนบทความมาเเล้วมากกว่า 100 บทความในการทำ SEO โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ:
• ร้านค้าที่มีเว็บไซต์และต้องการเพิ่มคะเนน SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกใน Google
• ร้านค้าที่มีเว็บไซต์และต้องการประหยัดค่าโฆษณา
• ร้านค้าที่มีเว็บไซต์และต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากๆ

G04 Backlink Optimize

บริการซื้อ Backlink คุณภาพให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่ม Traffic ของเว็บไซต์และ สามารถช่วยเพิ่มคะเเนนในการทำ SEO ได้อีกด้วย ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพ SEO Specialist มากประสบการณ์

เหมาะสำหรับ:
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการให้เว็บไซต์มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนการทำ SEO
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการให้เว็บไซต์ของตนเองติดอันดับต้น ๆ ในหน้า Search
Engine ของ Google