MARKETPLACE

ช่องทางขายเงินล้านต้องลงทุกช่องทาง

ช่องทางที่รับลง:
Lazada / Shopee / Line Shop / Facebook / Instagram

ขั้นตอนการใช้บริการ:
1) สร้างร้านค้าบน Shopee หรือ Lazada
2) เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ
3) ชำระค่าบริการ
4) เลือกตัวอย่างผลงานที่ชื่นชอบ
5) รอรับงานได้เลยภายใน 1 สัปดาห์

 

เหมาะสำหรับ:
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพ
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ภาพ Banner ปัง ๆ เพื่อให้สินค้าดูดี มีระดับ ดูน่าเชื่อถือ
• ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ที่ไม่มี Graphic Designer ประจำบริษัท

Marketplace สำคัญอย่างไร:
• การออกแบบร้านค้าออนไลน์ให้ดูโดดเด่น สวยงาม สะดุดตา จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและสามารถจดจำร้านของคุณได้มากขึ้น
• ทำให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณแตกต่างจากร้านค้าของคู่แข่งในแพลตฟอร์มนั้น ๆ
• เมื่อสามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้ ยังส่งผลถึงการช่วยเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย